Dag Erling style=

Dag Erling

President
Anna Blaaflat style=

Anna Blaaflat

Sekretær
Leif Engene style=

Leif Engene

Kasserer
Arve Rustberggard style=

Arve Rustberggard

Past president
Knut Ove Lybekk style=

Knut Ove Lybekk

Klubbmester
Randi Åmellem Brøto style=

Randi Åmellem Brøto

Styremedlem